Namescape zoekinterface (1199 documenten)

Zoekopdracht (?)
persoonsnaam (?)
locatie (?)
organisatie(?)
Auteur (?)
Titel (?)
genre (?)
Datum (?) Begin Eind
Collectie (?)
Alineafiltering (?)

resultaat 11 tot 20 van 477:

11. 1994 Nel van der Zee: Liefde heeft meer gezichten 9024219442 GB LT WC OL

,,Kent u veel mensen met geld ?" had ze praktisch gevraagd.

12. 1992 Marion Bloem : De honden van Slipi: roman 9029502436 GB LT WC OL

... schrijft Tientje in een van haar brieven, 'met al die inflatie is het geld nog minder dan de helft waard. Djon zegt dat we er niet op hoeven ...

13. 1985 Fleur Bourgonje : Spoorloos: roman 9029026561 GB LT WC OL

wens het geld voor de doodgraver vandaan? Ze hebben niet eens genoeg om brood te kopen.'

14. 1987 Elisabeth Maria Post : Het land, in brieven 902140561X GB LT WC OL

129 met het innerlijkst genoegen, zonder geld of moeite te sparen, de kleedjes voor haar toekomstige kindje. Zij verbeeldt zich reeds het poezel ...

15. 1976 Jan Gerhard Toonder : De spin in de badkuip 9023405234 GB LT WC OL

... efs in de moderne maatschappij zal zoeken; je kon er heer zijn zonder geld . In de maanden na mijn overtocht onder de stralen van de Spoetnik , ...

16. 2006 Arthur Japin : De grote wereld 9059650271 GB LT WC OL

' Geld , geld ,' valt Frau Moncau haar in de rede, 'wie denkt er nou aan geld ? Kunst, daar heb ik het over!' Ze duikt achter de piano en begint een ...

17. 1976 Louis Ferron : "Mattheus passie; operalibretto naar de Mattheus Passie van J.S. Bach en C.F. Heinrici" 9062805280 GB LT WC OL

( Lola kalmeert op slag en telt het geld na.)

18. 1972 Gerard Walschap : De familie Roothooft 9021412411 GB LT WC OL

... at zij heel gelukkig is als de pastoor haar vraagt hoe het gaat. Haar geluk verwondert hem niet. Hij weet dat geld niet gelukkig maakt. Als ma ...

19. 1991 Geerten Meijsing : Altijd de vrouw 9029531193 GB LT WC OL

... ven — eten, drinken, de keuze van seksuele genietingen; het delen van geld en plezier evenzeer als van gedachten en zorgen - was het nodig da ...

20. 2008 Elle Eggels : De gedroomde man 9789061122470 GB LT WC OL

... duur appartement in Venice Beach wonen dat ze konden betalen met het geld dat Gregor in de loterij had gewonnen. De fout die Gregor maakte w ...