Namescape zoekinterface (1199 documenten)

Zoekopdracht (?)
persoonsnaam (?)
locatie (?)
organisatie(?)
Auteur (?)
Titel (?)
genre (?)
Datum (?) Begin Eind
Collectie (?)
Alineafiltering (?)

resultaat 121 tot 130 van 290:

121. 2008 Barbara Stoeltie: Lijfsbehoud 9789046803486 GB LT WC OL

In de keuken stampte ik de pillen fijn en ondertussen had ik ruimschoots de tijd om na te denken over het toedienen van het gif. In mijn kamer tuur ...

122. 1990 Mischa de Vreede : Een gelijkend portret 9029554606 GB LT WC OL

... naast elkaar met honderden vlammetjes die wapperden in de wind. Nora stampte met haar voeten: ze had het koud.

123. 1990 Boudewijn Büch : De hel: novelle

... raar pakte een stok en sprak op bevelhebberstoon: 'Daar gaan we weer. Stampen , jongens, stampen ! We beginnen met de onregelmatige werkwoorden. D ...

124. 2006 H.C. ten Berge : Het geheim van een opgewekt humeur: een relaas van liefde en schennis 9025303293 GB LT WC OL

... het werk. Overal hoorde men haar heldere stemgeluid terwijl ze hakte, stampte , broden kneedde in de keu

125. 1994 Nicolaas Matsier : Gesloten huis: zelfportret met ouders 9023433122 GB LT WC OL

... maken wij onze tocht door het huis. Hij opent deuren en sluit ze, hij stampt op houten vloeren, constateert oude bedrading, werpt blikken vanaf ...

126. 1994 Elizabeth Termeer : Het afscheidsfeest 9025408613 GB LT WC OL

... er! Hoe durft-ie mijn zusje lastig te vallen!' Hij begon te joelen en stampte op de reeds terdege platgetrapte aarde in het plantsoen.

127. 1994 Paul Mennes : Tox: roman 9038849060 GB LT WC OL

... snel ten prooi aan plotse en oncontroleerbare woedeuitbarstingen. Dan stampvoet hij driftig als een diva.

128. 1993 Nelleke Noordervliet : De naam van de vader: roman 9029049421 GB LT WC OL

... e patrijzehaan werd gezet om hennen te lokken met zijn kreten en zijn stampende dans. Die dans is diep verankerd in oude gebruiken van Brittannië ...

129. 1993 Ethel Portnoy : Altijd zomer: roman 9029048646 GB LT WC OL

... toen hij zijn mond opendeed om iets te zeggen, draaide ze zich om en stampte de trap af.

130. 1995 Lydia Rood : Offerande 9053333029 GB LT WC OL

aankleden eerst, en toen hoorde ik een bons alsof hij stond te stampvoeten en een klein boos stemmetje: "Ik wou dat hij niet geboren was!" Ik vermoed d ...